Compliance

Uw onderneming moet zich houden aan regels die de marktwerking en de belangen van bedrijven en consumenten beschermen. TREBLE adviseert en procedeert over mededinging, marktregulering en privacy. Toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM), Europese Commissie (EU), Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden steeds actiever. Ook uw stakeholders verlangen meer en meer dat u compliant bent. Wij ondersteunen u om die compliance te bereiken. En mocht uw onderneming onderwerp van onderzoek zijn of sancties opgelegd krijgen, dan leiden onze specialisten dat in goede banen. Op zo’n manier dat de impact zo klein mogelijk is.

Mededinging

invallen en kartelonderzoeken, misbruik van machtspositie, staatssteun, schadevergoeding van kartels, (spoed)meldingen van fusies en overnames, concurrentie- en exclusiviteitsbedingen in overname- en commerciële contracten

Marktregulering

consumentenrecht, oneerlijke handelspraktijken, sectorspecifieke regulering met focus op telecom, post en zorgmarkt

Privacy

privacybeleid, AVG/GDPR-implementatie, privacy impact assesments, datalekken, verwerkersovereenkomsten, externe functionaris gegevensbescherming (FG)/data protection officer (DPO)