Contracts

Uw onderneming maakt commerciële afspraken met klanten, leveranciers, distributeurs, en andere marktpartijen. Een deel van die afspraken is voor u waarschijnlijk dagelijkse  kost. Maar andere verdienen maatwerk en zijn misschien zelfs zo cruciaal dat u er wel eens wakker van ligt. Bij die commerciële contracten komt TREBLE graag in beeld. Wij kijken kritisch mee met de afspraken die u maakt en zorgen er vervolgens voor dat uw afspraken goed worden vastgelegd. En krijgt u dan onverhoopt toch een discussie waar u zelf niet uitkomt, dan werken wij samen naar een oplossing. Waar nodig bij de rechter.

Ontwerpen

Een goed contract schept duidelijkheid en probeert de risico’s tussen partijen op een faire wijze te verdelen. Met dit als uitgangspunt leggen wij commerciële afspraken voor u vast en zorgen wij voor een goed leesbaar en doelgericht contract. En krijgt u zelf een concept contract voorgelegd, dan zorgen wij voor een snelle en praktische beoordeling met oog voor de onderliggende commerciële verhoudingen en de strategie van uw onderneming

Onderhandelen

Onderhandelen over contracten is ons vak. Met u stemmen we graag af welke rol wij hierin spelen. Blijven wij buiten beeld? Onderhandelen wij rechtstreeks met de juristen van uw contractspartij? Of zijn wij naast u de “good cop” of juist “bad cop” in de onderhandelingen?

Geschillen

De meeste contracten worden probleemloos nagekomen. En zo hoort het ook. Maar zo nu en dan ontstaat er een verschil van inzicht. Over wat nu precies wel en niet mag of moet volgens het contract. Omdat uw contractspartij niet doet wat is afgesproken. Of over de vraag of het contract rechtsgeldig is beëindigd. En als er schade is geleden, wie moet die schade vergoeden? Als die discussies niet meer commercieel kunnen worden opgelost staan wij u bij om uw rechten veilig te stellen. Door een schikking of een gang naar de rechter.