Corporate

Uw onderneming kent verschillende ontwikkelingsfasen. Van de start tot en met de expansie. In deze periode werkt u mogelijk samen met andere organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture of fusie. Of er komen investeerders aan boord, gaat het management participeren, neemt u andere ondernemingen over of wordt uw bedrijf zelf overgenomen. TREBLE ondersteunt u bij al deze transacties. Ook geven wij deskundig advies over uw bedrijfsstructuur en de inrichting van de governance.

Corporate transactions (M&A)

koop, verkoop, fusie, (management)participatie, MBO, MBI, joint venture

Corporate governance

inrichting van governance, aandeelhoudersovereenkomsten, directiereglementen, toepassing van governancecodes, RvA, RvC, RvT

Corporate structuring

vennootschapsstructuren, interne juridische fusies en splitsingen, verzelfstandiging van activiteiten, certificering, intercompanyovereenkomsten