23 maart 2020

#onedealonelawyer: snelle transacties tijdens de Coronacrisis

Ondernemers proberen het hoofd te bieden aan de gevolgen van het Coronavirus. Overheid, banken en ook klanten en leveranciers dragen hun steentje bij. De saamhorigheid is groot, en dat is mooi!

Bij eerdere crises zagen wij dat collega-ondernemers elkaar versneld opzoeken om te praten over samenwerkingen of overnames. Soms nog in een gezonde situatie, met de bedoeling om tijdig de krachten te bundelen. Maar vaak ook al uit noodzaak. Transacties waarbij een kapitaalkrachtigere ondernemer zijn collega, die het hoofd niet meer alleen boven water houdt, uit de brand helpt. Beide soorten overnames (met zowel horizontale als verticale integratie binnen de keten) zullen er nu ook weer komen. 

En dan zijn twee dingen van levensbelang, snelheid en oog voor elkaars belangen. Er is geen tijd voor een regulier overnametraject van enkele maanden. Geen ruimte voor eenzijdige overnamecontracten waarin geen oog is voor de belangen van de andere. Geen plek voor onderhandelingen op het scherpst van de snede met het risico van vertraging of afketsen van de deal.

In deze situaties kan #onedealonelawyer een deel van de oplossing zijn. Dus een deal met maar één overnameadvocaat die ”in het midden gaat zitten”. TREBLE treedt wel vaker op voor zowel de kopende als verkopende partij gezamenlijk. Dat vergt een goed gevoel voor verhoudingen, kennis van de gebruikelijke bandbreedte van een overnamecontract en durf. Durf om de belangen van beide partijen te zien. Durf om knopen mee door te hakken. Om risico’s te onderkennen en te helpen die op een goede manier tussen partijen te verdelen. En om niet alleen problemen te signaleren maar ook met oplossingen te komen.

En daar komt dan in deze tijd snelheid bij. TREBLE garandeert die. Als partijen er de tijd voor kunnen vrijmaken, zorgen wij voor een afgeronde transactie binnen 5 werkdagen. En als er een ACM-melding gedaan moet worden en de nood aan de man is, zorgen wij er met een spoedmelding voor dat niet op goedkeuring van de ACM hoeft te worden gewacht. 

Uitdagende tijden vragen om uitdagende oplossingen. TREBLE staat voor u klaar!